Αρχείο | 11/07/2014

14th World Congress for Laser Dentistry (WFLD, Paris – July 2014)

Ομιλία στο πλαίσιο του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Laser Οδοντιατρικής, Παρίσι, 2-3-4 Ιουλίου 2014.4th world congress for Laser Dentistry