Προληπτική Οδοντιατρική

Μιλώντας για πρόληψη, πρέπει να έχουμε στο νου μας πρωτίστως το παιδί, γιατί σε αυτό μπορούν να βρουν απήχηση οι βασικές οδηγίες πρόληψης, όπως η σωστή διατροφή και η στοματική υγιεινή. Αυτές αφορούν στην προληπτική αγωγή που γίνεται στο σπίτι. Η πρόληψη στο Ιατρείο, γίνεται με τις φθοριώσεις και με την εφαρμογή των προληπτικών εμφράξεων οπών σχισμών (sealants). Η εφαρμογή των sealants με το Laser είναι ιδιαίτερα απλή και αποτελεί την ιδανική λύση για παιδιά μη συνεργάσιμα ή παιδιά με έντονο το αντανακλαστικό του εμέτου.

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα