Αρχείο Tag: laser

Αναδόμηση δοντιών με τη βοήθεια λέιζερ και βλαστοκυττάρων

Μια νέα, πολλά υποσχόμενη, τεχνική ανέπτυξαν Αμερικανοί ερευνητές. Κατεστραμμένα δόντια σε πειραματόζωα κατάφεραν να αναγεννήσουν Αμερικανοί ερευνητές, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ένα λέιζερ, σε συνδυασμό με βλαστικά κύτταρα. Η τεχνική θεωρείται πολλά υποσχόμενη, αλλά οι ειδικοί θεωρούν ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια εωσότου αξιοποιηθεί από τους οδοντίατρους.